02 november, 2009

Npf for Dummies

“Självhjälp på vägen” heter en webbsatsning som initierats av Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala och Riksförbundet Attention. På den nya webbplatsen presenteras information om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - enkelt och lättfattligt.
En målsättning är att patienterna och deras föräldrar ska bli kunnigare och efterfråga rätt vård. Samtidigt är det viktigt att vårdpersonalen har aktuella kunskaper för att kunna möta krav från kunniga brukare.
[Ola Pelling, projektledare inom Barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset]
På webbplatsen finns lättöverskådlig information som riktar sig till bl a barn, föräldrar, lärare och vårdpersonal och via de olika länkarna erbjuds information ur olika perspektiv.

Besök “Självhjälp på vägen” här.
Pressmeddelandet från Akademiska sjukhuset kan du läsa här.
Klicka dig vidare till Riksförbundet Attentions webbplats.