11 juli, 2009

Facebooktips for dummies


Timmy & Alice lär dig hur man uppför sig på Facebook och ger tips om hur man bör - och inte bör - göra.